(1)
, . . √ćndex De Taxons, Combinacions I Noms Nous Continguts En Aquest Volum. Revista Catalana de Micologia 2011, 31, 86.