(1)
Navarro-Rosinés, P.; Muñiz Pérez, D. <i>Skyttea heterochroae</i> Comb. Et Nom. Nov. (<i>Helotiales</i>) Un Hongo liquenícola Propio De <i>Pertusaria heterochroa</I>, Presente En Catalunya, Islas Baleares Y Maltra. Revista Catalana de Micologia 2011, 31, 77-85.