(1)
Llimona i Pagès, X. Aportacions a La Flora Micològica De Catalunya. Revista Catalana de Micologia 2007, 8, 3.