(1)
, . . Fe d’errades I Rectificacions. Revista Catalana de Micologia 2007, 28, 130.