(1)
Vila i Garcia, J.; Jiménez Palomar, T. Alguns Fongs Corticioides Trobats a Les Comunitats De <i>Cistus</i> De Catalunya. Revista Catalana de Micologia 2007, 27, 115-130.