(1)
Rocabruna i Llavanera, A.; Tabarés Carriedo, M. Fongs Nous O Poc Citats De Catalunya, V. Revista Catalana de Micologia 2004, 25, 49-64.