(1)
Siquier i Vigrós, J. L.; Salom, J. C. Contribució Al Coneixement micològic De Les Illes Balears, XI. Revista Catalana de Micologia 2004, 25, 1-13.