(1)
, . . Índex De Combinacions I Noms Nous De tàxons Continguts En Aquest Volum = Index of New Combinations and Names of Taxa Included in This Issue. Revista Catalana de Micologia 2007, 24, 310.