(1)
Llistosella i Vidal, J.; Vila i Garcia, J.; Rocabruna i Llavanera, A.; Tabarés Carriedo, M.; Llimona i Pagès, X. Alguns Fongs Interessants Del Parc Nacional d’Aigüestortes I Estany De Sant Maurici. Revista Catalana de Micologia 2007, 21, 151-157.