(1)
Siquier i Vigrós, J. L.; Salom, J. C.; Lillo i Colomar, F. Contribució Al Coneixement micològic De Les Illes Balears, VIII. Revista Catalana de Micologia 2007, 21, 33-43.