(1)
Llistosella i Vidal, J.; Aguasca i Solé, M.; Vila i Garcia, J. Basidiomicets De Les Torberes Dels Pirineus Catalans : Primera Contribució. Revista Catalana de Micologia 2007, 19, 67-72.