(1)
Vila i Garcia, J.; Rocabruna i Llavanera, A.; Llimona i Pagès, X.; Tabarés Carriedo, M.; Llistosella i Vidal, J.; Sierra López, D. Fongs Nous O Poc Citats De Catalunya I Andorra I. Revista Catalana de Micologia 2007, 19, 25-46.