(1)
Santamaria i del Campo, S.; Girbal i Lladó, J. Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</I> (Lohde) Karling a La Península Ibèrica. Revista Catalana de Micologia 2007, 19, 1-3.