(1)
Vidal i Frigola, J. M. Contribució Al Coneixements De La Flora micològica Del Baix Empordà I Rodalies (Catalunya): III. Gasteromicets Epigeus (<i>Basidiomycotina</I>). Revista Catalana de Micologia 2007, 14, 113-130.