(1)
Singer, R.; Tabarés Carriedo, M.; Rocabruna i Llavanera, A. El Género <i>Lactocollybia</i> En España. Revista Catalana de Micologia 2007, 13, 67-72.