(1)
Llistosella i Vidal, J.; Aguasca i Solé, M. Macromicets De l’illa De Menorca, II. Revista Catalana de Micologia 2007, 13, 17-32.