(1)
, . . Normes De Publicació De La Revista Catalana De micologia=Normas De publicación De La Revista Catalana De micología=Instructions to Authors. Revista Catalana de Micologia 2019, 38, 95-98.