(1)
Niell i Barachina, M.; Valverde Martínez, A.; Girbal i Lladó, J. Addicions Al catàleg micològic d’Andorra. I. Revista Catalana de Micologia 2019, 38, 21-30.