(1)
, . . Index De tàxons, Combinacions I Noms Continguts En Aquest Volum. Revista Catalana de Micologia 2016, 35, 56.