[1]
Nualart, R. 2007. Assemblea S.C.M. : 1993. Revista Catalana de Micologia. 16, (Mar. 2007), 13–18.