[1]
, . 2007. Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue. Revista Catalana de Micologia. 24, (Mar. 2007), 310.