[1]
Santamaria i del Campo, S. and Girbal i Lladó, J. 2007. Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</i> (Lohde) Karling a la Península Ibèrica. Revista Catalana de Micologia. 19, (Feb. 2007), 1–3.