[1]
Vidal i Frigola, J.M. 2007. Contribució al coneixements de la flora micològica del Baix Empordà i rodalies (Catalunya): III. gasteromicets epigeus (<i>Basidiomycotina</i>). Revista Catalana de Micologia. 14, (Feb. 2007), 113–130.