[1]
Llistosella i Vidal, J. and Aguasca i Solé, M. 2007. Macromicets de l’illa de Menorca, II. Revista Catalana de Micologia. 13, (Feb. 2007), 17–32.