[1]
Navarro-Rosinés, P., Roux, C. and Hafellner, J. 2019. <i>Sphaerellothecium pumilum</i> comb. nov. (hongos liquenícolas, <i>Dothideomycetes</i>), un nombre prioritario sobre S. <i>aipolium</i>. Revista Catalana de Micologia. 39, (Jan. 2019), 117–127.