Els nous reglaments de la Unió Europea en matèria de règim matrimonial i d'efectes patrimonials de les unions registrades: àmbit d'aplicació, innovacions, definicions, parelles incloses i parelles excloses

Autors/ores

  • A. Quiñones Escámez

Resum

El 6 de febrer de 2019, en el marc del cicle de conferències «Institucions del nostre dret», que va organitzar la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, vaig tenir l'ocasió de tractar sobre el tema en la meva conferència «Nous reglaments (UE) en matèria de règim matrimonial i d'efectes patrimonials de les unions registrades». Vaig centrar l'atenció en l'àmbit d'aplicació d'aquests nous reglaments, en els seus trets característics i, sobretot, en el concepte d'unió registrada i l'exclusió de la qüestió prèvia relativa a l'existència i la validesa de la unió registrada. En altres paraules, en el quan, el qui, el què i les parelles a les quals s'apliquen els dos nous textos de la Unió Europea. Quines parelles afecta el nou reglament és un punt clau que preocupa particularment les comunitats autònomes amb dret civil propi. El treball se centra en aquestes qüestions: les unions de parella incloses i les que en poden quedar excloses, i el que els caldria per a ser-hi incloses. I si cal que continuïn excloses, quines són les solucions que se'ls han de donar. El treball finalitza amb dotze conclusions o reflexions finals.

Descàrregues

Publicat

2020-04-08

Número

Secció

Estudis