Trayter Jiménez, J. M. “Dret Administratiu, Estat d’alarma I COVID-19. La desobediència a l’autoritat”. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, no. 1, Feb. 2023, pp. 21-34, https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150361.