[1]
J. Ridao, “La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva afectació en el repartiment competencial i en les relacions de col·laboració i conflicte Estat - comunitats autònomes”, Quad. Francesc Eiximenis, no. 1, pp. 35–56, Feb. 2023.