[1]
J. M. Trayter Jiménez, “Dret administratiu, estat d’alarma i COVID-19. La desobediència a l’autoritat”, Quad. Francesc Eiximenis, no. 1, pp. 21–34, Feb. 2023.