Ridao, J. (2023) “La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva afectació en el repartiment competencial i en les relacions de col·laboració i conflicte Estat - comunitats autònomes”, Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya, (1), pp. 35–56. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150365 (Accessed: 13 April 2024).