Trayter Jiménez, J. M. (2023) “Dret administratiu, estat d’alarma i COVID-19. La desobediència a l’autoritat”, Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya, (1), pp. 21–34. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150361 (Accessed: 24 April 2024).