Urios Aparisi, X. (2023). La jurisprudència dictada a Catalunya en temps de COVID-19. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, (1), 157–180. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150371