Salamero Teixidó, L., & Cierco Seira, C. (2023). Esbós d’una llei de pandèmies: algunes idees preliminars. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, (1), 107–132. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150368