Ridao, J. (2023). La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva afectació en el repartiment competencial i en les relacions de col·laboració i conflicte Estat - comunitats autònomes. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, (1), 35–56. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150365