Trayter Jiménez, J. M. (2023). Dret administratiu, estat d’alarma i COVID-19. La desobediència a l’autoritat. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, (1), 21–34. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150361