(1)
Urios Aparisi, X. La jurisprudència Dictada a Catalunya En Temps De COVID-19. Quad. Francesc Eiximenis 2023, 157-180.