(1)
Salamero Teixidó, L.; Cierco Seira, C. Esbós d’una Llei De pandèmies: Algunes Idees Preliminars. Quad. Francesc Eiximenis 2023, 107-132.