(1)
Ridao, J. La Gestió De La Crisi sanitària De La COVID-19 I La Seva Afectació En El Repartiment Competencial I En Les Relacions De col·laboració I Conflicte Estat - Comunitats autònomes. Quad. Francesc Eiximenis 2023, 35-56.