(1)
Trayter Jiménez, J. M. Dret Administratiu, Estat d’alarma I COVID-19. La desobediència a l’autoritat. Quad. Francesc Eiximenis 2023, 21-34.