(1)
Escolà, M. B. Reflexions Entorn d’Eiximenis. Regir La Cosa Pública. Eiximenis, Encara. Quad. Francesc Eiximenis 2023, 11-19.