[1]
Urios Aparisi, X. 2023. La jurisprudència dictada a Catalunya en temps de COVID-19. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya. 1 (Feb. 2023), 157–180.