[1]
Salamero Teixidó, L. and Cierco Seira, C. 2023. Esbós d’una llei de pandèmies: algunes idees preliminars. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya. 1 (Feb. 2023), 107–132.