[1]
Ridao, J. 2023. La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva afectació en el repartiment competencial i en les relacions de col·laboració i conflicte Estat - comunitats autònomes. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya. 1 (Feb. 2023), 35–56.