[1]
Trayter Jiménez, J.M. 2023. Dret administratiu, estat d’alarma i COVID-19. La desobediència a l’autoritat. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya. 1 (Feb. 2023), 21–34.