[1]
Escolà, M.B. 2023. Reflexions entorn d’Eiximenis. Regir la cosa pública. Eiximenis, encara. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya. 1 (Feb. 2023), 11–19.