Detecció de les àrees científiques JCR amb fortaleses i debilitats a Catalunya

Autors/ores

  • Raül I. Méndez-Vasques
  • Eduard Suñén-Pinyol
  • Lluis Rovira

Resum

El present estudi bibliomètric és una actualització d’una
sèrie de set estudis iniciada l’any 2001. A diferència de
les aproximacions emprades en el passat, s’ha optat per
simplificar l’anàlisi combinant únicament dos indicadors
que prenen com a referència la mitjana mundial o el corrent
principal (mainstream) de la comunitat científica internacional.
Així mateix, s’ha adoptat una aproximació semblant a la de
l’anàlisi de debilitats i fortaleses (DAFO) per identificar les
àrees científiques que, des d’un punt de vista bibliomètric,
presenten fortaleses i debilitats, així com les que tenen
potencial de millora. Els resultats aporten evidències sobre
l’alternança d’àrees amb fortaleses els últims quinze anys.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2011-12-12

Número

Secció

Ciència en societat