Garcia Santamaria, Sara, Universitat de València, Espanya