Rey, Pepa, Jardí Botànic, Universitat de València, Espanya