Ruiz Torres, Pedro, Universitat de València, Espanya