Ruiz Castell, Pedro, Museu Nacional de Ciència i Tecnologia, Espanya